CUỘN BĂNG

BĂNG TAPE DÙNG CHO MÁY BÓ

BĂNG TAPE DÙNG CHO MÁY BÓ

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại băng giấy nâu (Kraft tape) và băng trong (Film tape) dùng cho máy ...

10.8671584,106.6391435